Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
IV 2 view
2018 4 view
2017 16 view
2016 19 view
2015 9 view
- 14 10 view
Year 2016
Name CGPA Rank photo
RANGARAJAN N V
111712114153
9.19 11
ARUN GP
111712114017
9.19 11
PADMANABHA PRASANNA K
111712114125
9.16 12
SRIDHAR S
111712114197
9.15 13
PANNEER SELVAM S
111712114127
9.11 16
REVAN KUMAR D
111712114160
9.07 20
AVINASH R
111712114027
9.05 22
LOKESH S
111712114100
9.00 27
SATHISH N
111712114179
9.00 27
ASWIN SURESH K
111712114026
8.98 29
PARI PM
111712114128
8.96 31
KRISHNA PRASATH R
111712114098
8.95 32
CALEB KOVILPALLI
111712114035
8.90 37
MANIYAN AKS
111712114104
8.88 39
BAIN GJ
111712114029
8.83 44
ARUN KANNAN R
111712114018
8.83 44
RAKESH P
111712114148
8.81 46
RAKESH A K
111712114147
8.79 48
YAGANTI SASIDHAR REDDY
111712114236
8.79 48