Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2020 5 view
2019 10 view
2018 15 view
2017 16 view
2016 11 view
2015 7 view
2014 7 view
Year 2019
Name CGPA Rank photo
CHINTHAMANI R
111715107013
8.88 2
SHIBANI AKSHARA A
111715107047
8.83 3
SANGEETHA K
111715107045
8.81 5
KRISHNA KUMAR D L
111715107030
8.80 6
KAVIYA R
111715107026
8.67 14
SIVA VIJAY R
111715107048
8.65 15
BOTTISETTY LAKSHMI PRATHYUSHA
111715107011
8.61 19
VIGNESHWAR D
11715107057
8.55 23
SUNDAR S P
111715107053
8.41 32
ASHWATH K
111715107008
8.41 32