Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2020 5 view
2019 10 view
2018 15 view
2017 16 view
2016 11 view
2015 7 view
2014 7 view
Year 2018
Name CGPA Rank photo
SWARNA PRIYA K
111714107050
8.95 7
ATHMIKA S
111714107006
8.94 8
MAHALAKSHMI C
111714107024
8.94 8
LATHA G R
111714107021
8.73 14
ASVITHA RAMADOSS
111714107005
8.72 15
AKSHAYA R
111714107002
8.65 17
KAVIYA V
111714107018
8.62 19
MALAIKA AFRA TAJ S
111714107025
8.58 23
HARINI SRINIVASAN
111714107015
8.47 34
RAAGAVI M
111714107033
8.46 35
SHOBANA R
111714107044
8.46 35
PREETHA D
111714107031
8.45 36
PRITHI R
111714107032
8.41 39
SELVA LAKSHMAN M
111714107042
8.35 45
BOTTISETTY BHARGAV SAI
111714107008
8.32 48