Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2019 3 view
2018 10 view
2017 17 view
2016 19 view
2015 22 view
2014 12 view
Year 2016
Name CGPA Rank photo
SWETHA D
111712105143
9.30 4
SARANYA M
111714415011
9.12 4
UMA K
111714415014
9.05 6
MALINI R
111714415005
8.89 12
BRISTA B
111714415002
8.88 13
ANJANA S
111712105013
8.91 23
MARI VIJAY M
111712105081
8.87 27
SUPRAJA M
111712105139
8.86 28
KIRTHIKAA T
111712105070
8.84 30
VAISHALI R
111712105151
8.83 31
YAZHINI T S
111712105170
8.83 31
ANUPAMMA K I
111712105015
8.82 32
YUVASRI M
111712105173
8.81 33
ROHINI K
111712105119
8.76 38
MANJUSHA B A
111712105079
8.73 41
GOWTHAM S
111712105047
8.73 41
NISHA KAVIYA M
111712105090
8.70 44
YASWITHA K G
111712105169
8.68 46
KAVIPRITHA J
111712105066
8.67 47