RMK ENGINEERING COLLEGE nail mail mail
Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2018 10 view
2017 17 view
2016 19 view
2015 22 view
2014 12 view
Year 2015
Name CGPA Rank photo
DIVYA M
111711105027
9.12 9
YOKESHRAJ V
111711105175
8.97 20
ELAKKIA E
111713415005
8.73 21
KARTHIK K
111711105314
8.94 22
RAGAMANJARI S
111713415013
8.70 23
KOILARULRAJ S
111711105067
8.92 24
POLAMREDDY SINDHU
111713415012
8.68 24
SUNDARAVADIVEL R
111711105157
8.85 31
MONISHA H
111711105087
8.85 31
RANJITHA M
111713415014
8.56 34
CHITRA K IYER
111711105013
8.79 37
GOWTHAMI D K
111713415008
8.48 39
PALLAMREDDY HARITHA
111713415011
8.48 39
VIJAYA PAVITHRA K
111713415018
8.47 40
HARIPRASAD B S
111711105045
8.74 42
PRAKASH S
111711105104
8.74 42
LOKESH K
111711105073
8.72 44
GOMATHI M
111713415007
8.42 44
SUDHA T
111713415015
8.42 44
SALIHA M
111711105133
8.71 45
KALAIARASI K
111711105057
8.71 45
SRIRAM MANISH KUMAR E
111711105152
8.68 48