Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2019 3 view
2018 10 view
2017 17 view
2016 19 view
2015 22 view
2014 12 view
Year 2015
Name CGPA Rank photo
DIVYA M
111711105027
9.12 9
YOKESHRAJ V
111711105175
8.97 20
ELAKKIA E
111713415005
8.73 21
KARTHIK K
111711105314
8.94 22
RAGAMANJARI S
111713415013
8.70 23
KOILARULRAJ S
111711105067
8.92 24
POLAMREDDY SINDHU
111713415012
8.68 24
SUNDARAVADIVEL R
111711105157
8.85 31
MONISHA H
111711105087
8.85 31
RANJITHA M
111713415014
8.56 34
CHITRA K IYER
111711105013
8.79 37
GOWTHAMI D K
111713415008
8.48 39
PALLAMREDDY HARITHA
111713415011
8.48 39
VIJAYA PAVITHRA K
111713415018
8.47 40
HARIPRASAD B S
111711105045
8.74 42
PRAKASH S
111711105104
8.74 42
LOKESH K
111711105073
8.72 44
GOMATHI M
111713415007
8.42 44
SUDHA T
111713415015
8.42 44
SALIHA M
111711105133
8.71 45
KALAIARASI K
111711105057
8.71 45
SRIRAM MANISH KUMAR E
111711105152
8.68 48