Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2019 3 view
2018 10 view
2017 17 view
2016 19 view
2015 22 view
2014 12 view
Year 2014
Name CGPA Rank photo
ASIYA HUSNA
111712415001
9.28 5
KOUSALYA
111712415007
9.25 7
DISHA R KESWANI
11310105020
9.03 8
KALAIVANI M
111712415006
9.19 8
SUGI V
111712415015
8.96 16
SHRINATHAN E
11310105090
8.88 23
SARANYA S
111712415009
8.73 31
GAYATHRI
111712415004
8.6 40
NARMADHA SANKARI A
11310105059
8.69 42
SHANTHAMOORTHY V
111712415012
8.54 44
BHARATHI MOHAN
11310105013
8.64 46
VAISHALI D
11310105108
8.62 49