RMK ENGINEERING COLLEGE nail mail mail
Anna University Ranks
RANK OVERVIEW
Year No of Students Students List
2018 4 view
2017 11 view
2016 20 view
2015 4 view
2014 1 view
2013 18 view
Year 2013
Name CGPA Rank photo
SATHISHKUMAR R
11309103046
9.38 1
SWATHY K
11309103305
9.18 3
AARTHI P S
11309103001
8.85 11
ARUNKUMAR M P
11309103004
8.82 13
GNANASEKAR B
11309103301
8.82 13
DHIVYA BHARATHI P S
11309103010
8.79 16
PRIYADHARSHINI K
11309103036
8.71 22
NIZAMUDDIN V M
11309103026
8.68 25
CHITRA G
11309103008
8.67 26
PRAKASH S M
11309103029
8.63 29
RANJITHA S
11309103040
8.63 29
KARTHIGA VINAYAGI R
11309103019
8.62 30
VARSHA K
11309103055
8.57 35
GAYATHRY M
11309103012
8.55 37
LOGESHWARAN M
11309103021
8.54 38
REVATHI M
11309103041
8.50 42
PADMANABHAN J
11309103027
8.48 44
SUBASH S
11309103051
8.45 47